Andrologia

Andrologia

Zakres prowadzonych konsultacji w zakresie:

  • niepłodności u mężczyzn,
  • zaburzeń seksualnych u mężczyzn (impotencja, przedwczesny wytrysk),
  • zaburzeń rozwoju płciowego (wnętrostwo, obojnactwo prawdziwe i rzekome),
  • zaburzeń dojrzewania płciowego (przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe),
  • zaburzeń hormonalnych.