Immunologia

Immunologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Diagnostyka pacjentów z podejrzeniem:

 • cywilizacyjnego niedoboru odporności,
 • nabytego braku odporności,
 • wrodzonego braku odporności.

Wskazania do konsultacji w poradni immunologicznej:

 • kilka lub więcej zakażeń w ciągu roku,
 • zakażenia zatok o ciężkim przebiegu,
 • trwająca dwa miesiące lub dłużej antybiotykoterapia, nie dająca poprawy,
 • powtarzające się ropnie skórne lub narządowe,
 • przewlekła grzybica jamy ustnej i skóry,
 • ciężkie zakażenia, jak zapalenie mózgu, kości, mięśni, skóry, również posocznica,
 • choroby jelit,
 • układowe choroby tkanki łącznej,
 • choroby krwi i narządów krwiotwórczych,
 • nieprawidłowe wyniki badań biochemicznych i immunologicznych,
 • chorzy, u których konieczne jest zabezpieczenie przed infekcjami.