Laryngologia

Laryngologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

  • choroby nosa i zatok przynosowych,
  • choroby jamy ustnej,
  • choroby gardła,
  • choroby krtani i tchawicy,
  • choroby ucha,
  • choroby narządów słuchu i równowagi,
  • choroby zmysłu powonienia i smaku.