Medycyna pracy

Home / Konsultacje profesorskie / Medycyna pracy

Medycyna pracy

W ramach poradni medycyny pracy wykonywane są:

  • badania profilaktyczne pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia).

Specialiści: