Psychiatria

Psychiatria

Zakres prowadzonych konsultacji:

 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • zaburzenia lękowe (nerwice),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw),
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, inne choroby psychiczne),
 • problemy psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i leków uspokajająco-nasennych,
 • współwystępowanie schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych,
 • zaburzenia psychiczne (zachowania, nastroju i urojeniowe) u osób w wieku podeszłym,
 • otępienie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, inne),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia odżywiania się, gdy konieczna jest pomoc farmakologiczna,
 • ADHD u dorosłych,
 • zaburzenia osobowości,