Choroby wewnętrzne

Jadwiga Dwilewicz – Trojaczek

Jadwiga Dwilewicz – Trojaczek

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej Posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalizację z onkologii klinicznej. Obecnie pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek – ZnanyLekarz.pl

Anna Borowiec

Anna Borowiec

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii Członkinii European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Doświadczenie zdobyte w Instytucie Kardiologii w Warszawie, pozwoliło stać się Ekspertem w swojej dziedzinie.   Anna Borowiec – ZnanyLekarz.pl

Magdalena Parys

Magdalena Parys

Specjalista chorób wewnętrznych, internista, w trakcie specjalizacji z nefrologii W zakres działalności klinicznej i naukowej lek. Magdaleny Parys wchodzi zarówno szeroko pojęta interna, jak i nefrologia. Swoje doświadczenie zdobywała nie tylko poprzez pracę na oddziale czy w przychodni, ale i działalność naukową, polegającą na przygotowywaniu i prezentowaniu (prowadzeniu) posiedzeń klinicznych, a także pisaniu artykułów naukowych i...

Tomasz Rusinowicz

Tomasz Rusinowicz

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii Zastępca ordynatora ds. klinicznych Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego” pod red. K. A. Wardyna, K. Życińskiej. Współautor wyróżnionej w sesji plakatowej, na V...

Małgorzata Hadzik Błaszczyk

Małgorzata Hadzik Błaszczyk

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych Oddział Kliniczny Medyny Rodzinnej, Chorób Węwnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Czerniakowski.   Małgorzata Jolanta Hadzik-Błaszczyk – ZnanyLekarz.pl

Renata Krupa

Renata Krupa

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych Oddział Kliniczny Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Czerniakowski.   Renata Krupa – ZnanyLekarz.pl

Kazimierz Wardyn

Kazimierz Wardyn

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych układowych chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegnera. Publikacje Autor oraz współautor ponad 100 opublikowanych prac, wśród których 40 stanowią artykuły oryginalne....