Neurochirurgia

Andrzej Marchel

Andrzej Marchel

Specjalista w zakresie neurochirurgii Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Specjalista posiadający doświadczenie w leczeniu schorzeń, będących obszarem zainteresowań. Należą do nich: operacyjne leczenie naczyniowych malformacji centralnego układu nerwowego (tętniaków, naczyniaków mózgu i rdzenia kręgowego) wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych leczenie guzów mózgu i rdzenia kręgowego operacyjne...