Pediatria

Małgorzata Lurzyńska

Małgorzata Lurzyńska

Specjalista pediatrii i pulmonologii, w trakcie specjalizacji.  Doktor Lurzyńska wykonuje szczepienia ochronne u dzieci i dorosłych oraz przeprowadza badania czynnościowe układu oddechowego: oscylometrię impulsową, spirometrię. Dr Małgorzata Lurzyńska jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas absolutorium otrzymała nagrodę Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla osób działających aktywnie. Reprezentowała Stowarzyszenie IFMSA- Poland na arenie...

Marcin Dziekiewicz

Marcin Dziekiewicz

Specjalista z zakresu pediatrii Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także opiekun działającego tam studenckiego koła naukowego. Członek Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Prywatnie miłośnik historii Warszawy. Publikacje: Autor wielu prac naukowych, m.in. z zakresu choroby refluksowej oraz artykułów popularno-naukowych dostępnych...