Zbigniew Gałązka

Zbigniew Gałązka

Prof. dr hab. n. med.

Chirurgia

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii i transplantologii
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Zbigniew Gałązka – ZnanyLekarz.pl