Noble Medicine
Bagno 2D
Warszawa
biuro@noblemedicine.pl
tel. 22 185 53 50
tel. 22 185 53 51
Zapraszamy
pn – pt: 9.00 – 21.00
sob: 9.00 – 16.00

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie
  • Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów- Chirurgów Głowy i Szyi
  • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
  • Członek Exevutive Committe of European Skull Base Society Stypendysta Rządu Francuskiego w latach 1996-1997
  • Autor lub współautor ponad 200 prac ogłoszonych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 500 prac przedstawionych na licznych zjazdach krajowych i zagranicznych; współautor podręczników naukowych;
  • Kierownik i współwykonawca licznych projektów naukowych z zakresu badań podstawowych oraz prac badawczo – rozwojowych finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR