Noble Medicine
Bagno 2D
Warszawa
biuro@noblemedicine.pl
tel. 22 185 53 50
tel. 22 185 53 51
Zapraszamy
pn – pt: 9.00 – 21.00
sob: 9.00 – 16.00

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

specjalista drugiego stopnia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej. Do jego zainteresowań klinicznych należą głównie ortopedia, traumatologia narządu ruchu oraz reumoortopedia. Profesor Paweł Małdyk jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz kierownikiem Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych oraz za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej.