Noble Medicine
Bagno 2D
Warszawa
biuro@noblemedicine.pl
tel. 22 185 53 50
tel. 22 185 53 51
Zapraszamy
pn – pt: 9.00 – 21.00
sob: 9.00 – 16.00

Dr hab. n. med. Witold Jan Rongies

Specjalista rehabilitacji ruchowej, kierownik Zakładu Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W ramach prowadzonych badań naukowych współpracuje z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii, Zakładem Ochrony Mikrofalowej, Kliniką Chorób z Zaburzoną Przemianą Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym, Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Zakładem Mikrobiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładem Rehabilitacji SP Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest laureatem wielu nagród oraz wyróżnień m.in. Srebrna Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP, za wybitne zasługi dla dobra inwalidów wojennych. Nagroda Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego nr 4 im. prof.. Edmunda Biernackiego w Warszawie, za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz aktywny udział w tworzeniu wizerunku szkoły. Złota Odznaka Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, za wieloletnie wspieranie działalności statutowej TKKF. 2000 r. Za szczególny wkład pracy w rozwój Kierunku Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, tworzenie nowych programów autorskich oraz wieloletnie wychowywanie i kształcenie kilku pokoleń techników fizjoterapii – nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 2003 r.
Nagroda zespołowa JM Rektora drugiego stopnia za osiągnięcia organizacyjne 2006 r.