Nowy specjalista w Noble Medicine! Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk poszerzył zespół ekspertów w zakresie endokrynologii!

Nowy specjalista w Noble Medicine! Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk poszerzył zespół ekspertów w zakresie endokrynologii!

Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół lekarski poszerzył się o kolejnego specjalistę. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk dołączył do zespołu ekspertów, uzupełniając tym samym zespół lekarski w zakresie endokrynologii, chorób wewnętrznych.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk jest na co dzień związany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym, Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Zakres świadczeń:

  • Konsultacje endokrynologiczne.

Profesor doświadczenie zdobywał poza Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Badawczo – Leczniczym Endokrynologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, a także w zagranicznych jednostkach jak:

  • 1984 – 1986 Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, University School of Medicine, Kurume, Japonia,
  • 1995 –1996 Thyroid Eye Disease Laboratory, Allegheny-Singer Research Institute, Medical College of Pennsylvania and Hahnemann University, Pittsburgh, USA.

Zapisy do prof. dr. hab. n. med. Tomasz Bednarczuk:

Ilość miejsc ograniczona!