Nowy specjalista w Noble Medicine

Nowy specjalista w Noble Medicine

Do grona ekspertów Noble Medicine dołączyła Doktor Małgorzata Lurzyńska, lekarz medycyny. Realizuje program specjalizacyjny w zakresie pulmonologii dziecięcej.
Doktor Lurzyńska wykonuje szczepienia ochronne u dzieci i dorosłych oraz przeprowadza badania czynnościowe układu oddechowego:

  • oscylometrię impulsową,
  • spirometrię.

Dr Małgorzata Lurzyńska jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas absolutorium otrzymała nagrodę Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla osób działających aktywnie. Reprezentowała Stowarzyszenie IFMSA- Poland na arenie międzynarodowej w Tajlandii, Indonezji, Danii oraz Hiszpanii. Jest członkiem European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Pneumologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

Jest autorką wielu publikacji m.in.:

  • szczepienia ochronne w mukowiscydozie,
  • The impact of polichlorinated biphenyls on neoplastic processes.

Jeżeli chcesz umówić wizytę u Doktor Małgorzaty Lurzyńskiej skontaktuj się z kliniką pod numerem tel.: 22 610 38 17 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rejestracja@noblemedicine.pl.