EEG (elektroencefalografia)

Home / Badania diagnostyczne / EEG (elektroencefalografia)

EEG (elektroencefalografia)

Elektroencefalografia (EEG) jest metodą rejestracji spontanicznej czynności bioelektrycznej mózgu przy pomocy elektrod umieszczonych na powierzchni głowy.

Badanie EEG jest wykonywane w celu analizy funkcji mózgu. Do podstawowych zastosowań EEG zalicza się diagnostykę padaczki, gdzie jest ono wykorzystywane łącznie z innymi badaniami. Ponadto EEG można stosować do analizy działania leków. Stosunkowo nowym zastosowaniem EEG jest metoda neurofeedbacku, która używa innego typu aparatury niż klasyczne pracownie EEG.

Przebieg badania

Na głowę pacjenta nakłada się czepek z wmontowanymi elektrodami lub siatka pod którą zakłada się elektrody. Skóra głowy musi być dobrze oczyszczona, a kontakt elektrody ze skórą umożliwia specjalny żel nakładany na skórę głowy przez technika. Przygotowanie do badania jest bezbolesne .

Badanie najczęściej wykonywane jest w pozycji leżącej z zamkniętymi oczami przez większą część czasu badania. W trakcie badania pacjent jest kilkakrotnie poproszony o otwarcie i zamknięcie oczu, o intensywne, kilkuminutowe oddychanie. Przed oczami pacjenta może także wielokrotnie błyskać lampa stroboskopowa /fotostymulacja/. Rutynowe badanie EEG w czuwaniu trwa zwykle ok. 20 minut. Po badaniu technik zdejmuje czepek i oczyszcza skórę głowy.