EMG (elektromiografia)

Home / Badania diagnostyczne / EMG (elektromiografia)

EMG (elektromiografia)

Badanie EMG (elektromiografia) to metoda pozwalająca na ocenę funkcji mięśni. Okazuje się przydatna w diagnozowaniu wielu chorób o podłożu neurologicznym. Dzięki niej dowiemy się, w jakim miejscu zlokalizowane są patologie oraz jaki mają charakter. Badania EMG mogą okazać się przydatne również w diagnostyce rwy kulszowej oraz barkowej.

EMG (elektromiografia) – jak przygotować się do badania?

Elektromiografia nie jest metodą wymagającą szczególnego przygotowania do badania. Nie należy natłuszczać obszaru, który poddany zostanie badaniu. Pacjent musi poinformować lekarza o lekach, które przyjmuje. Niektóre z nich mogą znacząco wpłynąć na wynik badania. Należą do nich np. aspiryna, a także niektóre suplementy diety.  Badania EMG nie powinno się przeprowadzać u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca oraz kobiet w ciąży.

Badanie można wykorzystać w celu rozpoznania np. dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego czy rdzeniowego zaniku mięśni. EMG jest stosowane także w celu diagnozy chorób, w przebiegu których doszło do uszkodzenia nerwów na skutek ich ucisku (np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu), jak również chorób złącza nerwowo-mięśniowego, np. miastenii.

Wskazaniem do wykonania EMG są objawy nieprawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych i mięśni, a zwłaszcza zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), zespoły sztywności o różnej etiologii, a także nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność). Uszkodzenia poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji także są wskazaniem do wykonania badania.