Holter EKG

Holter EKG

Badanie EKG Holter monitoruje pracę serca przez co najmniej 24 godziny. Dzięki elektrodom przyczepionym do klatki piersiowej pacjenta, bieżący zapis EKG przekazywany jest do dysku typu flash, umieszczonego w urządzeniu przypominającym walkmana i może być później poddany interpretacji przez lekarza.

Czym różni się Holter od standardowego badania EKG?

EKG Holter zapisuje aktywność mięśnia sercowego nie tylko w fazie spoczynku, ale w zróżnicowanych warunkach – podczas snu, pracy i innych codziennych aktywności. Zapis EKG metodą Holtera pozwala wykluczyć lub potwierdzić choroby układu krążenia, których nie dałoby się zinterpretować badając serce w warunkach izolowanych.

Wskazania do badania metodą Holtera

Całodobowe badanie serca zlecane jest pacjentom m.in. z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej, osobom po zawale i z wszczepionym stymulatorem.