Próby wysiłkowe

Home / Badania diagnostyczne / Próby wysiłkowe

Próby wysiłkowe

Próba wysiłkowa to badanie elektrokardiograficzne pozwalające na ocenę wydolności fizycznej organizmu i zdiagnozowanie przyczyn dolegliwości bólowych w obrębie klatki piersiowej. Próba wysiłkowa pozwala określić, czy u danego pacjenta występuje choroba niedokrwienna serca. Pozwala też ocenić stan pacjenta, który przebył zawał serca.

Na czym polega próba wysiłkowa?

Podczas testu wysiłkowego pacjent ćwiczy na rowerku stacjonarnym lub na bieżni. Podczas ćwiczeń stan serca i układu krążenia pacjenta jest monitorowany za pomocą elektrokardiografu – pacjent ma przyklejone do klatki piersiowej elektrody, tak jak podczas padania EKG.

W czasie trwania próby wysiłkowej pacjent musi wykonywać ćwiczenia coraz bardziej obciążające serce i układ krążenia – tempo jest stopniowo zwiększane. Wykres EKG pokazuje, jak podczas tego zwiększonego wysiłku pracuje serce.

W czasie wykonywania ćwiczeń organizm ma zwiększone zapotrzebowanie tlenowe, co sprawia, że krew zaczyna szybciej krążyć przez naczynia, które dostarczają tlen do mięśnia sercowego. W przypadku pacjentów z niewydolnością krążenia w naczyniach wieńcowych przy dużym wysiłku fizycznym serce nie nadąża z pompowaniem krwi, co powoduje pojawienie się objawów niedotlenienia mięśnia sercowego.

Jak przygotować się do badania?

Próba wysiłkowa to badanie nieinwazyjne i niewymagające specjalnych przygotowań. Pacjent rozbiera się do pasa. Do jego klatki piersiowej przyczepiane są elektrody jak w zwykłym badaniu EKG. Następnie pacjent rozpoczyna ćwiczenie na bieżni lub na rowerku stacjonarnym. Podczas wysiłku fizycznego wykonywany jest zapis EKG pokazujący ewentualne nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego.

Następnie wykonywane jest badanie EKG spoczynkowe w 1, 3, 6 i 9 minucie po tym, jak pacjent zakończy ćwiczenie na bieżni lub rowerze stacjonarnym.

Pacjent przez 3 godziny przed badaniem nie powinien nic jeść ani palić papierosów. Na 12 godzin przed badaniem należy unikać wysiłku fizycznego.

Ile czasu trwa próba wysiłkowa?

Próba wysiłkowa trwa w zależności od stanu pacjenta od kilku do kilkunastu minut.

Próba wysiłkowa zostaje zakończona, jeśli pojawi się spadek ciśnienia skurczowego, ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG, duszności, trudność w monitorowaniu EKG i ciśnienia w trakcie badania, zasinienie skóry, bladość, zawroty głowy, narastający ból w klatce piersiowej nietypowy dla dławicy, kurcze mięśni dolnych, zmęczenie, niepokój i kołatanie serca. Próba wysiłkowa może też zostać przerwana na życzenie pacjenta.