Testy alergiczne

Home / Badania diagnostyczne / Testy alergiczne

Testy alergiczne

Testy alergiczne polegają na badaniu reakcji organizmu na kontakt z małymi ilościami alergenów lub pobraniu krwi i zbadaniu jej w laboratorium.

Testy alergiczne przeprowadza się, by potwierdzić wstępną diagnozę i wdrożyć leczenie skierowane przeciwko konkretnym alergenom.

Rodzaje testów alergicznych

  • Testy skórne – są najczęściej wykonywanymi testami na alergie. Służą diagnostyce tych rodzajów alergii, w których reakcja organizmu jest natychmiastowa. Stosowane są, by potwierdzić uczulenie na alergeny wziewne, niektóre leki oraz w podejrzeniu atopowego zapalenia skóry i alergii pokarmowych. Testy te dzieli się na testy punktowe i testy śródskórne – różnica polega na sposobie podania alergenów.
  • Testy naskórkowe płatkowe – służą rozpoznaniu alergii skórnej (kontaktowej), czyli takiej, której objawem jest wyprysk pojawiający się po kontakcie skóry z alergenem.
  • Testy z krwi – badania krwi pozwalają określić miano swoistych (specyficznych) przeciwciał IgE skierowanych przeciwko konkretnym alergenom. Przeprowadza się je alternatywnie dla testów skórnych lub dodatkowo. Znajdują zastosowanie zwłaszcza u dzieci (z uwagi na brak możliwości współpracy z małym pacjentem przy wykonywaniu testu skórnego) oraz u osób przyjmujących na stałe leki, które mogłyby wpłynąć na wynik testów skórnych lub prowokacji.
  • Prowokacje (ekspozycje) alergenowe – testy mające na celu zbadanie reakcji konkretnego narządu na alergen. W przypadku alergii wziewnych prowokacje przeprowadza się w skomplikowanych przypadkach, np. u osób uczulonych na wiele różnych rodzajów alergenów. Z prowokacją alergenem możemy mieć do czynienia także przy podejrzeniu alergii pokarmowej. W wypadku testów pokarmowych najpierw zaleca się odstawienie potencjalnie uczulającego produktu, a następnie sprawdza się reakcję na ponowne wprowadzenie go do jadłospisu.