Lipidogram/elektrolity

Zakres świadczeń:

  • CHOL – Cholesterol całkowity (I99)
  • TG – Triglicerydy
  • HDL – HDL cholesterol
  • LDL-WYL – LDL wyl
  • nie-HDL cholesterol
  • APO-B – Apolipoproteina B (APO B) (I67)
  • LP-A – Lipoproteina a – Lp(a) (M69)
  • APO-A1 – Apolipoproteina A1 (APO A1) (I71)
  • INDAPO – index