Metylacja

Zakres świadczeń:

  • WIT-B12 – Witamina B12 (O83)
  • WIT-B6 – Witamina B6
  • KWFOL – Kwas foliowy (M41)
  • HOMOCYS – Homocysteina (L62)
  • MTHFR-2 – Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR