Nietolerancja glutenu

Zakres świadczeń:

  • PC-TGAA – P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA)
  • IGA – Immunoglobulina Ig A w surowicy (L85)
  • AGLI-G – P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G (N81)
  • HLADQ2