Panel oddechowy – 25 patogenów

Charakterystyka badania

Materiałem do badania jest wymaz z gardła lub z nosa.

Zastosowana w badaniu metoda Real Time – PCR pozwala na wykrywanie materiału genetycznego badanych mikroorganizmów z wyjątkowo wysoką czułością i swoistością.