Wątroba

Zakres świadczeń:

  • ALB – Albumina w surowicy (I09)
  • ALP – Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11)
  • ALT – Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17)
  • AST – Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19)
  • BIL-T – Bilirubina całkowita (I89)
  • GGTP – Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31)
  • AHCV – HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48)
  • HBSAG – HBs – antygen HBs (WZW typu B) (V39)