Alergologia

Alergologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Leczenie schorzeń alergologicznych i przewlekłych chorób dróg oddechowych.

Przebieg prowadzonych konsultacji:

Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego – wywiad dotyczy okoliczności ujawniania się alergii, a w szczególności informacji na temat:

  • miejsca występowania dolegliwości,
  • czasu ich objawiania się,
  • stylu życia,
  • sposobu odżywiania się.

Po uzyskaniu kompleksowych informacji od pacjenta, lekarz może wydać skierowanie na wykonanie szczegółowych badań albo skierować pacjenta na terapię odczulającą.