Diabetologia

Diabetologia

Konsultacje prowadzone są w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń gospodarki węglowodanowej, a w szczególności:

  • nietolerancji glukozy,
  • cukrzycy typu I,
  • cukrzycy typu II,
  • hipoglikemii,
  • zespołu stopy cukrzycowej i otyłości,
  • powikłań cukrzycy, nefropatii, angiopatii, neuropatii i retinopatii.

W poradni prowadzona jest edukacja pacjentów w zakresie:

  • nauki techniki podawania insuliny
  • nauki zasad żywienia i diety.

Specialiści: