Hematologia

Hematologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Konsultacje i leczenie chorób hematologicznych takich, jak:

 • Zaburzenia krzepnięcia
  – małopłytkowość,
  – skazy osoczowe.
 • Anemie (niedokrwistrości)
  – z niedoboru żelaza,
  – z niedoboru witaminy B12,
  – hemolityczne.
 • Choroby nowotworowe:
  – ostre białaczki  (szpikowa, limfoblastyczna) (AML),
  – przewlekłe białaczki (limfocytowa, szpikowa) (CLL),
  – szpiczak plazmocytowy i inne gammapatie monoklonalne,
  – chłoniaki nieziarnicze oraz chłoniak Hodgkina (NHL),
  – zespoły Mielodysplastyczne (MDS),
  – nowotwory mieloproliferacyjne.

Specialiści: