Nefrologia

Nefrologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

 • rozpoznawanie i różnicowanie wrodzonych i nabytych chorób nerek,
 • farmakoterapia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek,
 • leczenie osób z przeszczepioną nerką,
 • choroby nerek współistniejące z innymi chorobami,
 • leczenie ostrych chorób nefrologicznych.

Problemy układu moczowego:

 • zakażenia układu moczowego,
 • przewlekła choroba nerek,
 • cukrzycowa choroba nerek,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • torbielowatość nerek,
 • kłębuszkowe zapalenie nerek,
 • kamica nerkowa,
 • białkomocz,
 • krwiomocz,
 • krwinkomocz,

Przebieg konsultacji:

 • wywiad medyczny,
 • rozpoznanie choroby,
 • zlecenie odpowiednich badań,
 • ustalenie indywidualnego programu leczenia.

 

Specialiści: