Neurochirurgia

Home / Konsultacje profesorskie / Neurochirurgia

Neurochirurgia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Diagnostyka oraz leczenie niektórych chorób układu nerwowego.

W obszarze zainteresowania neurochirurgii znajdują się:

 • mózgowie,
 • rdzeń kręgowy,
 • nerwy obwodowe,
 • układ naczyniowy.

Przebieg prowadzonych konsultacji:

 • wywiad lekarski,
 • wykonanie badań neurologicznych,
 • ocena wyników badań obrazowych układu nerwowego i kręgosłupa,
 • ocena innych badań dodatkowych układu nerwowego,
 • zlecanie badań obrazowych i innych,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia,
 • kierowanie do planowego leczenia szpitalnego,
 • kierowanie do leczenia w poradniach specjalistycznych,
 • kierowanie do leczenia uzdrowiskowego.

Specialiści: