Onkologia

Onkologia

Zakres prowadzonych konsultacji:

Kompleksowa opieka nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

W ramach konsultacji pacjenci kwalifikowani są do:

  • chemioterapii kompleksowej, programów lekowych, chemioterapii niestandardowej,
  • radioterapii lub brachyterapii polegającej na wykorzystaniu promieniowania jonizującego w celu zniszczenia komórek nowotworowych.

Specialiści: