Reumatologia

Reumatologia

Zakres prowadzonych konsultacji w zakresie:

  • układowych chorób tkanki łącznej,  
  • układowych zapaleń naczyń,
  • reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • spondyloarthropatii zapalnych,
  • chorób metabolicznych,
  • chorób zwyrodnieniowych układu ruchu.