Transplantologia

Home / Konsultacje profesorskie / Transplantologia

Transplantologia

Konsultacje odbywają się w zakresie:

  • diagnostyki i leczenia chorych z zaawansowaną niewydolnością serca wstępnie kwalifikowanych do przeszczepu serca,
  • opieki na chorymi po przeszczepie serca,
  • diagnostyki i leczenia pacjentów po autologicznej transplantacji szpiku / krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku,
  • wstępnej kwalifikacji pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz nienowotworowymi układu krwiotwórczego do zabiegu autologicznej transplantacji szpiku / krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku,
  • diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz nienowotworowymi układu krwiotwórczego, u których w przyszłości w procesie leczenia może być konieczne wykonanie zabiegu autologicznej transplantacji szpiku / krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku,
  • diagnostyki i leczenia pacjentów po transplantacji wątroby,
  • schyłkowej niewydolności wątroby pod kątem oceny wskazań i p/wskazań do leczenia przeszczepieniem wątroby,
  • podejrzenia raka wątrobowokomórkowego (HCC), u których w procesie leczenia może być konieczne wykonanie zabiegu transplantacji wątroby,
  • chorobami autoimmunologicznymi wątroby i dróg żółciowych (AIH, PBC, PSC), u których w przyszłości w procesie leczenia może być konieczne wykonanie zabiegu transplantacji wątroby.