Chirurgia

Zbigniew Gałązka

Zbigniew Gałązka

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii i transplantologii. Na co dzień związany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób naczyń. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakres świadczeń: konsultacje chirurgiczne oraz z zakresu chirurgi naczyniowe Kursy, szkolenia Kongres Chirurgów Naczyniowych w Las...