Chirurgia

Andrzej Borkowski

Andrzej Borkowski

Specjalista w zakresie urologii i chirurgii ogólnej. Przewodniczący Rady Naukowej. Do głównych obszarów zainteresowań Profesora należą uroonkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). W latach 1992 – 2000 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Aktualnie członek ośmiu zagranicznych i międzynarodowych Towarzystw Urologicznych, w tym Honorowy Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Doświadczenie zdobywał w...

Zbigniew Gałązka

Zbigniew Gałązka

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii i transplantologii. Na co dzień związany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym, Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób naczyń. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakres świadczeń: konsultacje chirurgiczne oraz z zakresu chirurgi naczyniowe Kursy, szkolenia Kongres Chirurgów Naczyniowych w Las...