Chirurgia

Zbigniew Gałązka

Zbigniew Gałązka

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, angiologii i transplantologii Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego