Choroby wewnętrzne

Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii. Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski jest na co dzień związany z Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centralnego Szpitala Klinicznego.  Samodzielny operator zabiegów implantacji: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, usuwania elektrod oraz innowacyjnych urządzeń takich jak: rejestratory arytmii, stymulatory bezelektrodowe, defibrylatory podskórne, CCM. Diagnozuje i kontroluje...

Robert Kowalik

Robert Kowalik

Specjalista w zakresie kardiologii oraz chorób wewnętrznych. Szerokie doświadczenie zdobył jako starszy asystent oraz ordynator Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej I Katedry i Kliniki Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Zakres świadczeń: Konsultacje internistyczne, kardiologiczne, echo serca. Leczone choroby: zawał serca, miażdżyca, nadciśnienie, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, arytmia, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca,...

Janusz Cianciara

Janusz Cianciara

Specjalista w zakresie hepatologii oraz chorób wewnętrznych. Zakres świadczeń: Konsultacje hepatologiczne, internistyczne, dotyczące chorób zakaźnych. Na co dzień związany z Oddziałem X Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do obszarów zainteresowań Profesora należy hepatologia, badania nad profilaktyką, diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób wątroby, immunologia, HIV/AIDS....

Tomasz Rusinowicz

Tomasz Rusinowicz

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii. Od 2001 pracuje w Warszawie, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim, w którym od 2004 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora oraz prowadzi Poradnię Chorób Metabolicznych. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego” pod red. K. A. Wardyna, K. Życińskiej. Współautor wyróżnionej...

Renata Krupa

Renata Krupa

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii. Na co dzień związana z Oddziałem Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskiego. Zakres świadczeń: Konsultacje internistyczne, diabetologiczne. Kursy, szkolenia Gazowe zapalenie pęcherza moczowego u chorego na cukrzycę typu 1- Trudności diagnostyczne, Warszawa. Konferencja dla lekarzy rodzinnych i internistów. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Ossa....

Tomasz Bednarczuk

Tomasz Bednarczuk

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii. Na co dzień związany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem  Klinicznym, Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii. Profesor doświadczenie zdobywał poza Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Badawczo – Leczniczym Endokrynologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, a także w...

Magdalena Parys

Magdalena Parys

Specjalista chorób wewnętrznych, internista, w trakcie specjalizacji z nefrologii W zakres działalności klinicznej i naukowej lek. Magdaleny Parys wchodzi zarówno szeroko pojęta interna, jak i nefrologia. Swoje doświadczenie zdobywała nie tylko poprzez pracę na oddziale czy w przychodni, ale i działalność naukową, polegającą na przygotowywaniu i prezentowaniu (prowadzeniu) posiedzeń klinicznych, a także pisaniu artykułów naukowych i...