Poradnia USG

Elżbieta Keller

Elżbieta Keller

Specjalista w zakresie radiologii. Starszy asystent w Klinice Urologii WUM oraz Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Ekspert w diagnostyce radiologicznej. Doświadczenie zdobywała nie tylko pracując w zawodzie, ale i odbywając długoletnie staże np. w Boston University Medical Center. Do obszarów zainteresowań należy szczególnie diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego, w którym jednym z osiągnięć jest największa ilość biopsji...

Andrzej Liziniewicz

Andrzej Liziniewicz

Specjalista z zakresu diagnostyki obrazowej Wybitny specjalista diagnostyki obrazowej, zajmuje się ultrasonografią interwencyjną, wykonuje: biopsje, USG śródoperacyjne, drenaże. Był prekursorem w dziedzinie ultrasonografii w Polsce.