Urologia

Andrzej Borkowski

Andrzej Borkowski

Specjalista w zakresie urologii Przewądniczący Rady Naukowej. Do głównych obszarów zainteresowań Profesora należą uroonkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). W latach 1992 – 2000 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Aktualnie członek ośmiu zagranicznych i międzynarodowych Towarzystw Urologicznych, w tym Honorowy Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Publikacje Do osiągnięć naukowych Profesora zaliczyć...