Andrzej Borkowski

Andrzej Borkowski

Prof. dr hab. n. med.

Urologia

Specjalista w zakresie urologii
Przewądniczący Rady Naukowej. Do głównych obszarów zainteresowań Profesora należą uroonkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). W latach 1992 – 2000 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Aktualnie członek ośmiu zagranicznych i międzynarodowych Towarzystw Urologicznych, w tym Honorowy Członek Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Publikacje
Do osiągnięć naukowych Profesora zaliczyć można m.in.: blisko 250 artykułów naukowych, ponad 100 prac popularnonaukowych, 137 referatów i doniesień na Kongresach zagranicznych, a także 413 wystąpień na zjazdach, sympozjach czy zebraniach polskich.