Andrzej Marchel

Andrzej Marchel

Prof. dr hab. n. med.

Neurochirurgia

Specjalista w zakresie neurochirurgii.
Na co dzień kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Zakres świadczeń:

 • Konsultacje neurochirurgiczne.

Specjalista posiadający doświadczenie w leczeniu schorzeń, będących obszarem zainteresowań. Należą do nich:

 • operacyjne leczenie naczyniowych malformacji centralnego układu nerwowego (tętniaków, naczyniaków mózgu i rdzenia kręgowego)
 • wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych
 • leczenie guzów mózgu i rdzenia kręgowego
 • operacyjne leczenie guzów przysadki mózgowej, podstawy czaszki
 • operacyjne leczenie nerwiaków n.VIII ( zespół neurootologiczny)
 • operacyjne leczenie głuchoty w przypadkach mnogich guzów mózgu metodą wszczepiania słuchowych implantów pniowych
 • operacje guzów oczodołu
 • neurochirurgiczna diagnostyka i operacyjne leczenie padaczki lekoopornej
 • operacyjne leczenie jamistości rdzenia kręgowego
 • procedury neuroortopedyczne: operacje dyskopatii w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa; stabilizacje instrumentalne kręgosłupa; operacje nowotworów kręgosłupa
 • neurorehabilitacja pacjentów po najpoważniejszych operacjach mózgu i rdzenia kręgowego

Kursy, szkolenia, udział w konferencjach

 • ,,Chirurgia kąta mostkowo- móżdżkowego “, Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, komitet naukowy m.in. Prof. Andrzej Marchel ,
 • XV Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Choroby naczyniowe mózgu. Fakomatozy.
 • Postępowanie terapeutyczne w tętniakach mózgu” Prof. dr hab. n.med. Andrzej Marchel, Klinika Neurochirurgii, SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.
 • Postępy w Epileptologii- Epileptogeneza – Nowoczesne Metody Diagnostyczne – Leczenie.
 • Pęknięte tętniaki tylnej części koła tętniczego Willisa.
 • Guzy Śródrdzeniowe, Wyniki leczenia operacyjnego pacjentów z wyściółczakami i gwiaździakami śródrdzeniowymi. Proporcja wysokości do szerokości szyi i tętniaka oraz początkowa wysokość i objętość, jako czynniki determinujące wzrost niepękniętych tętniaków wewnątrzczaszkowych.

Publikacje

 • Leczenie operacyjne oponiaków podstawy tylnego dołu czaszki / Arkadiusz Nowak, Andrzej Marchel; Katedra I Kliniki Neurochirurgii. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Wyniki leczenia nieurazowych krwiaków śródmóżdźkowych/ Tomasz Czernicki, Andrzej Marchel; Katedra I Klinika Neurochirurgii Medycznej w Warszawie.
 • Surgical treatment of intraventricular ependymomas and subependymomas/ Arkadiusz Nowak, Andrzej Marchel; Klinika Neurochirugii. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Minimally invasive microscopically assisted lumbar discectomy using the METRx X-Tube system/ Przemysław Kunert, Paweł Kowalczyk, Andrzej Marchel, Katedra I Klinika Neurochirurgii. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Leczenie chorych z pojedynczymi nadnamiotowymi tętniakami wewnątrzczaszkowymi/ Andrzej Marchel ; Warszawska Akademia Medyczna

 

 

Andrzej Marchel – ZnanyLekarz.pl