Małgorzata Lurzyńska

Małgorzata Lurzyńska

lek.

Medycyna rodzinna

Pulmonologia

Lekarz medycyny rodzinnej i pulmonologii, w trakcie specjalizacji. 

Realizuje program specjalizacyjny w zakresie pneumonologii dziecięcej w Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym, poprzednio w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdrój. Doktor Lurzyńska wykonuje szczepienia ochronne u dzieci i dorosłych oraz przeprowadza badania czynnościowe układu oddechowego:

 • oscylometrię impulsową,
 • spirometrię.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje z zakresu medycyny rodzinnej,
 • szczepienia ochronnych,
 • badania czynnościowe układu oddechowego: oscylometria impulsowa, spirometria i próba rozkurczowa.

Dr Małgorzata Lurzyńska jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas absolutorium otrzymała nagrodę Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla osób działających aktywnie. Reprezentowała Stowarzyszenie IFMSA- Poland na arenie międzynarodowej w Tajlandii, Indonezji, Danii oraz Hiszpanii. Jest członkiem European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Pneumologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

Wykształcenie

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przynależność do towarzystw i kół naukowych

 • Laureatka nagrody Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla osób działających aktywnie w Organizacjach Studenckich UJ CM.
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, pełniła między innymi funkcje Koordynatora Narodowego ds. Zdrowia Publicznego oraz Transnational Project Coordinator, tworząc i koordynując międzynarodowy projekt „Kostek z klasą” („Build up Your Bones”). Reprezentowała Stowarzyszenie IFMSA-Poland na arenie międzynarodowej w Tajlandii, Indonezji, Danii oraz Hiszpanii. Organizowała i koordynowała Obchody Światowego Dnia Osteoporozy w Krakowie.
 • Członek European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
 • Członek Stowarzyszenia Mensa Polska.

Publikacje

 • szczepienia ochronne w mukowiscydozie,
 • The impact of polichlorinated biphenyls on neoplastic processes.
 • Nutritional status, body composition and pulmonary function in cystic fibrosis children and adolescents – age and gender relationship (Journal of Cystic Fibrosis) (pierwsze miejsce za najlepszy poster w kategorii Gastroenterology/Liver/Endocrinology/Nutrition podczas 42. Europejskiej Konferencji Mukowiscydozy w Liverpoolu)
 • Szczepienia ochronne w mukowiscydozie (Mukowiscydoza nr 54)
 • Kiedy zaczyna się przewlekła obturacyjna choroba płuc i jak zapobiegać jej rozwojowi? / When does chronic obstructive pulmonary disease start and how to prevent its development? (Standardy Medyczne)
 • Nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych – kiedy poszerzyć diagnostykę, jak zapobiegać nawrotom? ( Pediatria po Dyplomie 2015/06) Evening not morning plasma cortisol level is higher in women with polycystic ovary syndrome (Przegl Lek. 2015;72(5):240-2.) The impact of polychlorinated biphenyls on placental and ovarian steroidogenesis (Przegl Lek. 2010;67(12):1335-9. The impact of polichlorinated biphenyls on neoplastic processes (Przegl Lek. 2011;68(2):118-22.) There is no difference in the plasma cortisol level between women with body mass index (BMI) greater than or equal 25 kg/m² and polycystic ovary syndrome and the control group without polycystic ovary syndrome and BMI 25 kg/m². (Przegl Lek. 2016;73(4):207-9.)
 • Ostre ropne zapalenia wyrostka robaczkowego w I trymestrze ciąży – opis przypadku – trudności diagnostyczne (Ostry Dyżur 2010 : T. 3, nr 3, s. 114-116, bibliogr. 16 poz.)
 • Znaczenie oznaczeń ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w surowicy krwi w diagnostyce prawidłowego rozwoju i powikłań wczesnej ciąży (Ostry Dyżur 2010 : T. 3, nr 3, s. 111-113, bibliogr. 11 poz.) Comparison of results of the hand-held FRAX calculator and the online FRAX (Conference Paper at 4th Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, At Cracow; 2011)