Tomasz Rusinowicz

Tomasz Rusinowicz

Dr n. med.

Choroby wewnętrzne

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii
Zastępca ordynatora ds. klinicznych Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Laureat Nagrody Ministra Zdrowia za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego” pod red. K. A. Wardyna, K. Życińskiej. Współautor wyróżnionej w sesji plakatowej, na V Zjeździe Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w 2006 r. w Warszawie, pracy „Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w praktyce lekarza rodzinnego – ocena celowości wystawianych skierowań i trafności stawianych rozpoznań”.

Publikacje
Współautor monografii „Gorączka niejasnego pochodzenia” pod red. K.A. Wardyna, K. Życińskiej