Tomasz Rusinowicz

Tomasz Rusinowicz

Dr n. med.

Choroby wewnętrzne
Diabetologia
EKG

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii.
Od 2001 pracuje w Warszawie, w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych w Szpitalu Czerniakowskim, w którym od 2004 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora oraz prowadzi Poradnię Chorób Metabolicznych.

Laureat Nagrody Ministra Zdrowia za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego” pod red. K. A. Wardyna, K. Życińskiej. Współautor wyróżnionej w sesji plakatowej, na V Zjeździe Towarzystwa Medycyny Rodzinnej w 2006 r. w Warszawie, pracy „Badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego w praktyce lekarza rodzinnego – ocena celowości wystawianych skierowań i trafności stawianych rozpoznań”.

Zakres świadczeń:

  • konsultacje internistyczne, diabetologiczne, oprócz diagnozowania i leczenia chorób.

Doktor zwraca szczególną uwagę na profilaktykę chorób cywilizacyjnych, redukcję czynników ryzyka i wydłużenie życia pacjentów.

Kursy, szkolenia

  • Szkoły Interny Kliniki Nowej,Niedokrwistość – współpraca z hematologiem podczas diagnostyki i leczenia, Warszawa.
  • Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Retrospektywna mikrobiologiczna analiza zakażeń ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej w latach 2011–2013, Gdańsk.

Publikacje

18 oryginalnych, 7 poglądowych, 3 rozdziałów w monografiach, 2 doniesień na zjazdach zagranicznych i 11 na zjazdach krajowych, laureatem Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia w 2007 roku za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego”.

  • Współautor monografii „Gorączka niejasnego pochodzenia” pod red. K.A. Wardyna, K. Życińskiej