Tomasz Rusinowicz

Tomasz Rusinowicz

Dr n. med.

Choroby wewnętrzne
Diabetologia
obestiologia

 

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii

Od 2021 r jest   zastępcą kierownika Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej,  które powstało w odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczne w zakresie leczenia nadwagi i otyłości o różnym stopniu zaawansowania.

Jest członkiem wielodyscyplinarnego zespołu realizującego pilotażowy program kompleksowej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie – KOS-BAR.

Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Dr Rusinowicz posiada certyfikaty potwierdzające odbycie kursów I i II stopnia profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji i Akredytacji prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (PTBO)

Zdobyte doświadczenie pozwala na pełne, wielospecjalistyczne spojrzenie na pacjenta oraz wybór terapii łączącej wieloproblemowość współistniejących schorzeń.

 

Choroby

 • otyłość
 • powikłania otyłości
 • insulinooporność
 • powikłania cukrzycy
 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • hipercholesterolemia
 • hiperlipidemia
 • zaburzenia mikrobioty jelitowej
 • SIBO
 • IMO

Zakres świadczeń:

 • konsultacje internistyczne,
 • diabetologiczne,
 • obesitologiczne.

Publikacje

18 oryginalnych, 7 poglądowych, 3 rozdziałów w monografiach, 2 doniesień na zjazdach zagranicznych i 11 na zjazdach krajowych, laureatem Zespołowej Nagrody Ministra Zdrowia w 2007 roku za współautorstwo monografii „Zakażenia układu moczowego”.

 • Współautor monografii „Gorączka niejasnego pochodzenia” pod red. K.A. Wardyna, K. Życińskiej