Jadwiga Dwilewicz – Trojaczek

Jadwiga Dwilewicz – Trojaczek

Prof dr hab. n. med.

Hematologia
Onkologia

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, onkologii kliniczne, hematologii.

Na co dzień związana z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym, Katedrą i Kliniką Onkologii, Hematologii i Chorób wewnętrznych.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje onkologiczne, hematologiczne.

Kursy, szkolenia

 • Możliwość diagnostyki i leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii w Polsce.
 • VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne.
 • XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP ,,Postępy w chorobach wewnętrznych”,
 • Konferencja ASH W San Diego, zespoły mielodysplastyczne, Warszawa.
 • Hematologia z Bliska, Praktyczne aspekty diagnostyki i terapaii. Częstochowa.
 • Praktyczne aspekty chorób cywilizacyjnych, Warszawa.
 • Leki immunomodulujące – przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu zespołów mieodysplastycznych i ostrych białaczek szpikowych” , Poznań.

Publikacje

 • Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i limfatycznego.
 • Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii.
 • Nie chce być jak dr House.
 • Nowotwory mielodysplastyczne.
 • Przyczyny i konsekwencje niedokrwistości w chorobie nowotworowej.
 • Niedokrwistość w chorobach limfoproliferacyjnych.
 • Niedokrwistość towarzysząca chorobom przewlekłym.
 • Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne.
 • Niedokrwistość a choroba nowotworowa.

Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek – ZnanyLekarz.pl