Janusz Cianciara

Janusz Cianciara

Prof. zw. dr hab. n. med.

Choroby wewnętrzne
Hepatologia

Specjalista w zakresie hepatologii oraz chorób wewnętrznych.

Zakres świadczeń:

  • Konsultacje hepatologiczne, internistyczne, dotyczące chorób zakaźnych.

Na co dzień związany z Oddziałem X Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do obszarów zainteresowań Profesora należy hepatologia, badania nad profilaktyką, diagnostyką i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób wątroby, immunologia, HIV/AIDS.

Przynależność do towarzystw naukowych

  • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Prezes Towarzystwa przez jedną kadencję
  • Sekcja Hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
  • Polskie Towarzystwo Gastroenterologów,
  • European Association for the Study of the Liver (EASL).

Publikacje

Mikuła T, Cianciara J, Wiercińska-Drapało A. Is there any influence of immune deficit on procalcitonin results? Human Immunology 2011;72:1194-7.
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B- leczenie przeciwwirusowe (2010)
Choroby zakaźne i pasożytnicze – Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk
Komentarz do pracy “Nadciśnienie tętnicze, a choroby wątroby”/ Janusz Cianciara: Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Akademii Medycznej, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C: diagnostyka, obraz kliniczny i leczenie/ Janusz Cianciara Joanna Jabłońska; Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów immunologicznych. Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych AM, Warszawa
Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HBC i HCV W Polsce / Janusz Cianciara, Marek Ludwik Grabowski; linika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Insytutu Chorób Zakażnych i Pasożytniczych Akademia Medycznej w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny
Adefovir dipivoxil (ADV) – the management of particular difficult problems in patients with chronic HBV infecion/ Janucz Cianciara, Rafał Krygiel, Katarzyna Świętek; Departament of Hepatology and Acquired Immunodeficiences. Medical University of Warsaw, Infectious Diseases and Observation Ward of the Konin Specialists Hospital, Departemanet of Infectious Diseases. Medical University of Poznań.

Janusz Cianciara – ZnanyLekarz.pl