Krzysztof Czajkowski

Krzysztof Czajkowski

Prof. dr hab. n. med.

Ginekologia

Specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa
Kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Do obszarów zainteresowań należą zagadnienia związane z cukrzycą w ciąży. Na zaproszenie North American Diabetes Study Group wziął udział w specjalnej konferencji w San Antonio (USA) poświęconej planowaniu kierunków dalszych badań naukowych w ciąży powikłanej cukrzycą.

Publikacje:

Autor oraz współautor: ponad 100 prac, w tym 10 w czasopismach zagranicznych, 8 rozdziałów w podręcznikach, współautor ponad 140 doniesień na zjazdach lub sympozjach, w tym 28 zagranicznych. Większość wystąpień zjazdowych, również zagranicznych została opublikowana w formie streszczeń.