Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Prof. dr hab. n. med.

Choroby wewnętrzne
Hipertensjologia

Kardiologia

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, hipertensjologii.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski jest na co dzień związany z Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centralnego Szpitala Klinicznego.  Samodzielny operator zabiegów implantacji: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, usuwania elektrod oraz innowacyjnych urządzeń takich jak: rejestratory arytmii, stymulatory bezelektrodowe, defibrylatory podskórne, CCM. Diagnozuje i kontroluje pacjentów osobiście oraz za pomocą zdalnego monitorowania.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje kardiologiczne, konsultacje hipertensjologiczne,
 • kwalifikacja do stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, niewydolności serca,

Kursy i szkolenia

Posiada najwyższe polskie i europejskie certyfikaty zabiegowe z zakresu elektroterapii. Inicjator projektów i przedsięwzięć klinicznych i telemedycznych w kardiologii. Laureat m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Prezesów PTK, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie „SuperTalenty w medycynie” i „Złoty Skalpel”.

Publikacje

 1. Grabowski M. Are we ready to use oxidative stress in clinical practice? Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2012, DOI: 10.1002/ejlt.201200295
 2. Grabowski M. Do we have better alternatives for stimulating the right ventricular apex? Kardiol Pol. 2012;70(11):1140-1.
 3. Grabowski M, Cacko A, Filipiak KJ, Opolski G. To develop new or to improve existing tools for risk stratification in acute coronary syndromes? Cardiology. 2011;118(2):124-8.
 4. Grabowski M, Filipiak KJ, Malek LA, Piatkowski P, Scislo P, Karpinski G, Opolski G. Increased B-type natriuretic peptide levels in patients with apical ballooning syndrome –consecutive cases report. Int J Cardiol 2008; 124: 404-406; IF= 2.234
 5. Huczek Z, Filipiak KJ, Kochman J, Piatkowski R, Grabowski M, Roik M, Malek L, Jaworski P, Opolski G. Baseline platelet reactivity in acute myocardial infarction treated with primary angioplasty – influence on myocardial reperfusion, left ventricular performance and clinical events. Am Heart J 2007;154:62-70; IF= 3.649
 6. Grabowski M, Filipiak KJ, Malek LA, Karpinski G, Huczek Z, Stolarz P, Spiewak M, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Admission B-type natriuretic peptide assessment improves early risk stratification by Killip classes and TIMI risk score in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Int J Cardiol. 2007;115:386–390;  IF= 2.878
 7. Grabowski M, Filipiak KJ. What information can an invasive cardiologist obtain from brain natriuretic peptide? Am Heart J. 2006;152(1):e11;  IF= 3.681
 8. Glowczynska R, Malek LA, Spiewak M, Rdzanek A, Filipiak KJ, Grabowski M, Kisiel, B, Kochman J, Kostrzewa G, Ploski R, Opolski G. Clinical, biochemical and genetical resistance to clopidogrel in a patient with the recurrent coronary stent thrombosis – a case report and review of the literature. Int J Cardiol. 2006;111(2):326-8  IF= 2,234
 9. Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Rudzki D, Glowczynska R, Rudowski R, Opolski G. Prognostic value of B-type natriuretic peptide levels on admission in patients with acute ST elevation myocardial infarction. Acta Cardiologica 2005;60(50):537-542; IF=0.532
 10. Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Opolski G. Serum B-type natriuretic peptide and angiographic success of primary angioplasty. Cardiology 2005;103:120-120; IF=1,585
 11. Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Opolski G. Drug induced long QT syndrome with macroscopic T-wave alternans. Circulation 2004;110:459-460; IF=12.563
 12. Grabowski M, Filipiak KJ, Karpinski G, Wretowski D, Rdzanek A, Huczek Z, Horszczaruk GJ, Kochman J, Rudowski R, Opolski G. Serum B-type natriuretic peptide levels on admission predict not only short-term mortality but also angiographic success of procedure in patients with acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. American Heart Journal 2004;148(4):655–662; IF=3.681

 

Marcin Grabowski – ZnanyLekarz.pl