Kazimierz Wardyn

Kazimierz Wardyn

Prof. zw. dr hab. n. med.

Nefrologia

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii.
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych układowych chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegnera. Na co dzień związany z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA – oddział chorób wewnętrznych i reumatologii.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje nefrologiczne.

Kursy, szkolenia

 • XVI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Problemy medyczne 2018 roku.
 • XIII Międzynarodowa Konferecja Studenckich Kół Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Konferencja Nauczycieli i Tutorów Medycyny Rodzinnej. Zopieki nad seniorem, jako element nauczania medycyny rodzinnej. Warsztaty wakcynologiczne w kształceniu przed- i podyplomowym medycyny rodzinnej.
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 1 st International Conference of the HIGHER SCHOOL’S PULSE
 • IV Kongres Onkologii Polskiej, Łódź.

Publikacje

Autor oraz współautor ponad 100 opublikowanych prac, wśród których 40 stanowią artykuły oryginalne. Do dorobku naukowego zaliczyć należy również: ponad 60 prac poglądowych i kazuistycznych, 10 rozdziałów w podręcznikach i skryptach, 3 monografie czy 80 doniesień zjazdowch.

 • Pacjent z kołataniem serca w praktyce lekarza rodzinnego Tomasz Rusinowicz, Kazimierz A. Wardyn; Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych AM w Warszawie.
 • Zakażenie układu moczowego/ Kazimierz A. Wardyn , Katarzyna Życińska.
 • Gorączka nieznanego pochodzenia; Kazimierz Wardyn.
 • Zakażenia wywołane przz Chlamydia pneumoniae/ Aneta Nitsch – Osuch, Irena Choroszy – Król, Andrzej K. Wardyn.
 • Pierwotne układowe zapalenia naczyń/ Kazimierz A. Wardyna i Katarzyny Życińskiej.
 • Skoniugowanie estrogeny naturalne w prewencji osteoporozy u kobiet po menopauzie/ Kazimierz Wardyn;  Akademia Medyczna w Warszawie.

Współpraca z zagranicą

Department of Medicine, Royal Free Hospital, London, UK; Nephrology and Hypertension University of North Carolina, USA; Center for Vasculitis Care and Research, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA.