Kazimierz Wardyn

Kazimierz Wardyn

Prof. zw. dr hab. n. med.

Nefrologia

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem pierwotnych układowych chorób naczyń ze szczególnym uwzględnieniem ziarniniaka Wegnera.

Publikacje
Autor oraz współautor ponad 100 opublikowanych prac, wśród których 40 stanowią artykuły oryginalne. Do dorobku naukowego zaliczyć należy również: ponad 60 prac poglądowych i kazuistycznych, 10 rozdziałów w podręcznikach i skryptach, 3 monografie czy 80 doniesień zjazdowch.

Współpraca z zagranicą
Department of Medicine, Royal Free Hospital, London, UK; Nephrology and Hypertension University of North Carolina, USA; Center for Vasculitis Care and Research, Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA.