Tomasz Bednarczuk

Tomasz Bednarczuk

Prof. dr hab. n. med.

Choroby wewnętrzne
Endokrynologia

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i endokrynologii.

Na co dzień związany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem  Klinicznym, Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.
Profesor doświadczenie zdobywał poza Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Badawczo – Leczniczym Endokrynologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, a także w zagranicznych jednostkach jak:

 • 1984 – 1986 Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Medicine, University School of Medicine, Kurume, Japonia,
 • 1995 –1996 Thyroid Eye Disease Laboratory, Allegheny-Singer Research Institute, Medical College of Pennsylvania and Hahnemann University, Pittsburgh, USA.

Zakres świadczeń:

 • Konsultacje endokrynologiczne.

Kursy, szkolenia

 • Kontrowersje w obrazowaniu i leczeniu chorób endokrynologicznych. Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu chorób nadnerczy.
 • Medycyna Rodzinna- Nowości i Praktyka 2016, Przytarczyce, Wapń i witamina D3, Kraków 2016
 • Diagnostyka USG w endokrynologii klinicznej. Klinika Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
 • Konferencja Endokrynologiczno – Chirurgiczna, “Let’s work together – The Joint Endocrinological and Surgical Conference”, Wrocław.
 • KONTROWERSJE W NOWOTWORACH NEUROENDOKRYNNYCH , Katowice.
 • Nowoczesne podejście do leczenia zabiegowego nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmoweg, Warszawa.
 • National Program of Severe Growth Hormone Deficiency Treatment in Adults and Adolescents after Completion of Growth Promoting Therapy.
 • X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica, Zaburzenia w odżywianiu u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
 • Wpływ autoimmunologicznych chorób tarczycy na przebieg miastenii.

Publikacje

 • Detecting adrenal insufficiency in patients with immunoglobulin A nephropathy, lupus nephritis, and transplant recipients qualified for glucocorticoid withdrawal.
 • Związek pomiędzy polimorfizami wybranych genów i rozwojem oftalmopatii u pacjentów z chorobą Gravesa- Basadowa w populacji polskiej: rozprawa habilitacyjna/ TomaszBednarczuk; Zakłąd Endokrynologii. Instytut Medycyny Doświadczanej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Patogeneza orbitopatii tarczycowej/ Tomasz Bednarczuk, Janusz Nauman; Zakład Endokrynologii instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologi Akademii Medycznej w Warszawie.